GDPR

Privatlivspolitik

Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne Privatlivspolitik, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

Hos CareMatch modtager vi blandt andet oplysninger om vores kunder og jobsøgende.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

CareMatch ApS, CVR 27525520. Ansvarlig er Lars Kramer.

Kategorier af personoplysninger.

Hos CareMatch ApS indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig. Vi har neden for beskrevet de typer af oplysninger, som vi indsamler. Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Navn, adresse, mail, telefonnummer, fødselsår, CV, ansøgning, herunder tjenstlige forhold og eksamensresultater. Derudover behandler vi interesse for stillinger og stillingstyper.

Vi behandler ikke følsomme og semifølsomme personoplysninger om dig.

Følsomme oplysninger er blandt andet oplysninger om cpr.nr., race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt behandling af genetiske og biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person samt helbredsoplysninger.

Derudover anses oplysninger om straffedomme og strafbare forhold efter dansk ret som semifølsomme personoplysninger. Vi opfordrer til, at du ikke selv sender eller informerer os omkring sådanne oplysninger, før end at vi beder om dem.

Personoplysninger, som vi modtager fra referencepersoner. Når vi indsamler information fra referencepersoner får vi bekræftet ansættelsesforhold og betragtninger på din opgaveløsning.

Vi bruger personoplysninger til følgende formål

Administration ift. rekrutteringsforløb, vurdering og udvælgelse

Hvis vi behandler dine personoplysningerne til et andet formål end dem, vi har beskrevet oven for, vil vi give dig besked om det nye formål, inden vi begynder behandlingen.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til arbejdsgivere, som vi samarbejder med i forbindelse med rekrutteringsforløb.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 4 ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret.

Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis. Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i op til 3 år, efter at har været i proces hos os omkring vores services.

Pligtmæssig information

Vi har under punkt 2 angivet, hvilke oplysninger vi indsamler om dig.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at tilbagekalde dine oplysninger, – for eksempel ved at ringe til os.

Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet til lk@carematch.dk

Vi bestræber os på, at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er dette Datatilsynet, datatilsynet.dk.

Ændring af vores privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på carematch.dk eller mail, hvis vi mener, at det er nødvendigt.

Denne Privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018. Privatlivspolitikken opdateres løbende og senest pr.25.06.2021.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.