Rådgivning

LEDELSESSPARRING

INDIVIDUEL COACHING – SPARRING PÅ KONKRETE LEDELSESMÆSSIGE DILEMMAER​

Ledelsescoaching er rådgivning, der tager udgangspunkt i dine dilemmaer og hjælper dig til at blive den bedste version af dig, som leder.

Vi tilbyder vores ledelsescoaching, som er effektiv. Der er masser af tiltag der kan gøres, som vil hjælpe dig og dine ledere, og vores rådgivere kan udstyre dig med de fornødne redskaber.

Vi giver dig den opbakning og støtte der er nødvendig så du bliver en god leder. At være i stand til at motivere andre og coache dem mod målene er en værdifuld en egenskab.

 • Egne udfordringer
 • Direkte rådgivning om handlemuligheder
 • Større bevidsthed om egen ageren, styrker og udfordringer i sin ledelse
 • Udfordringer med ledelse af egen ledergruppe
 • Udfordringer med at få sin personalegruppe til at gå i en bestemt retning
 • Udfordringer med at agere i organisationens politiske rum og oplevelse af usikkerhed i, hvordan man skal agere i forhold til det politiske niveau

.

STRATEGI / UDVIKLING

OPNÅ ET VELFUNGERENDE TEAM

Det er essentielt, at alle teammedlemmer accepterer og forstår hinandens forskelligheder. Velfungerende teams har betydning for teamets levetid, produktivitet og succes, og det er derfor lederens ansvar at være opmærksom på potentielle eller reelle problemer i et team og handle på dem.

CareMatch anerkender at det er svært at ændre på vaner og mønstre. Så vi arbejder i høj grad med implementering. Det kræver, at de nye måder at arbejde på og tænke på, bliver øvet så mange gange, at de til sidst bliver integreret i jeres handlemåder. Derfor er det heller aldrig nok ’bare’ at afholde en workshop eller lave analyser, der sætter fokus på udfordringer i et givent team. Uden den rette opfølgning kan det være spildt.

Simpelt sat op kan man sige, at der er 4 stadier, man skal fokusere på, for at et team skal gå fra ikke-fungerende til velfungerende:

 1. Forberedelse
 2. Workshops og analyser
 3. Implementering af forandringsprocesser
 4. Opfølgning

TILSYN

De mange private institutioner på socialområdet og skoleområdet er underlagt et kritisk tilsyn. Det kan føre til udfordrende og belastende påbud – som igen kan gøre det vanskeligt at fremstå med den profil i offentligheden, som Institutionen gerne vil være kend for.

CareMatch kan hjælpe effektivt med at håndtere dette tilsyn. Det gælder både i forberedelsen af tilsynet og i opfølgningen på et kritisk tilsyn med krav om forandringer. Vi gør det i snævert samarbejde med virksomhedens ledelse.

Vi assisterer på tilsvarende vis kommuner med at udøve et meningsfuldt og effektivt tilsyn med deres egne tilbud, herunder ved at udvikle et koncept for tilsynet.

Når vi har gennemført en forberedelse af eller en opfølgning på et tilsyn, har vi også ofte igangsat en strategisk forandringsproces i virksomheden.

CareMatch ekspertise på tilsynsområdet bruges derfor ofte i sammenhæng med ledelsessparring og strategiudvikling.

ØKONOMISTYRING

CareMatch’s konsulenter har lange erfaringer med at bære et stort økonomisk ansvar. De ved, hvordan økonomiske problemer kan udfordre kerneforretningen, og de ved, hvordan man kan forebygge og løse disse problemer i praksis.

CareMatch’s konsulenter har også store analytiske kompetencer og erfaringer, der kan bringes i spil over for de komplicerede problemstillinger.

 • Hvordan ser vi analytisk på vores regnskabstal i virksomheden?
 • Hvilke budgetmodeller giver mening – på eksempelvis skole- og socialområdet i en kommune?
 • Hvilket regelgrundlag er der for vores optimering af medarbejdernes opgaveløsning (f.eks. aftaler med organisationer)?

Disse spørgsmål og mange flere kan vi hjælpe med at afdække.

På skole- og socialområdet har konsulenterne særlige erfaringer med og ekspertise i, at optimere håndteringen af dyre sager og dermed nedbringe udgifterne.

SOCIAL OG SUNDHED

Vores spidskompetence er rekruttering og rådgivning inden for sundhedsvæsenet – primær og sekundær sektor.

Vores koncept er enkelt – det bygger på netværk og viden. Vi møder såvel kandidater som kunder med respekt og et professionelt blik, hvilket har gjort os til den foretrukne samarbejdspartner.

Vi er markedsledere ift. rekruttering og rådgivning i forbindelse med ansættelse af f.eks. ledende overlæger, ledende sygeplejersker, læger, sygeplejersker og sundhedspersonale samt ledere i sundhedsvæsenet.

Vi har opbygget et stort netværk af kvalificerede kandidater og har et indgående kendskab til markedet.

Vi besidder en professionel stolthed og tilfredse kunder og kandidater er vores grundlag – derfor giver vi også garanti på opgaverne.

SKOLE OG PÆDAGOGIK – BØRN OG UNGE

Vores spidskompetence er rekruttering og rådgivning inden for skole- og dagtilbud – børn og unge. Vores koncept er enkelt – det bygger på netværk og viden. Vi møder såvel kandidater som kunder med respekt og et professionelt blik, hvilket har gjort os til den foretrukne samarbejdspartner.

Vi er markedsledere ift. rekruttering og rådgivning i forbindelse med ansættelse af skole- og daginstitutionsledere samt pædagogiske og faglige ledere. Vi har opbygget et stort netværk af kvalificerede kandidater og har et indgående kendskab til markedet.

Vi løser opgaver inden for stab og drift hos en række kommuner, institutioner og private virksomheder.

Vi besidder en professionel tilgang, højt fagligt niveau og mange tilfredse kunder og kandidater er beviset på, at vores grundlag er korrekt.

Det siger kunderne:

Det siger kandidater, der har været i forløb: ” … ingen tvivl om, at de tips, små nudges og konkrete værktøjer, som jeg har fået i forløbet, har gjort at jeg i dag har underskrevet kontrakt til drømmejobbet. ”- Merete

” Jeg har været super glad for dine input - de har gjort en afgørende forskel - tusind tak for det ”- Lars

” Mads er en fantastisk inspirator og usædvanlig god til at se muligheder. Den menneskelige kontakt er central for udviklingen i at genopfinde sig selv, og den mestrer han. Tak for hjælpen til at turde skifte både branche og kompetenceområde i arbejdslivet.” - Eva

” Særdeles tilfredsstillende forløb, føler mig nu godt rustet til fremover at søge nye udfordringer på jobmarkedet, har fået godt styr på ansøgning, CV og mit netværk, men også min egen profil (ønsker, kompetencer osv.) og jeg føler mig stærkere og at jeg har mere selvtillid.” - Jesper

Vi lytter til jer

– og tager udgangspunkt i jeres behov.
Det koster kun en kop kaffe at blive klogere på, hvad vi kan hjælpe dig med.

spørgsmål?

Udfyld formularen 

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.