Tilsyn

” Krydspresset mellem borgernes forventninger og ressourcer er stort. ”

Positive tilsynsrapporter

Styrelsen for Patientsikkerhed har som en af sine hovedopgaver at føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.

Et område der oftest er svært udfordret i pædagogiske miljøer og møder stor modstand. I ældresektorens kommunale sundhedsområde er man ligeledes udfordret, ofte qua utilstrækkeligt uddannelsesniveau.

Mange bliver overrasket over de omfattende krav, som skal indfries, når behandlingssteder leverer sundhedsfaglige ydelser. Vil I derfor som tilbud have en positiv tilsynsrapport, højere faglig kvalitet på det sundhedsfaglige område, og konkrete, praktiske metoder til at indfri Styrelsens krav tilbyder vi ydelser, som kan understøtte denne proces.

Eksempler på opgaver:

  • En vurdering og gennemgang af nuværende praksisser, vejledninger og instrukser i forhold til at efterleve Styrelsens for Patientsikkerheds krav og målepunkter

  • Udarbejdelse af nye vejledninger og instrukser, der opfylder Styrelsens krav

  • En ledelsesmæssig analyse af nuværende organisering og ledelsesmæssige ressourcer stillet op mod Styrelsen for Patientsikkerheds krav til faglig kvalitet

  • Et gennemført prøvetilsyn forud for Styrelsens officielle tilsyn

  • Undervisning af medarbejdere i opfyldelse af Styrelsens faglige krav

  • Sparring med og undervisning af ledergruppe for at efterleve Styrelsens krav

  • Coaching og sparring med øverste ledelse af organisationen med fokus på eksekvering af faglige strategier for at efterleve Styrelsens krav

Rekruttering via netværk

CareMatch har et stort og tungt netværk bygget på tillid og relationer. Sammen med erfaringen fra mere end 2500 rekrutteringer..

Skole og pædagogik

Vi er markedsledere ift. rekruttering og rådgivning i forbindelse med ansættelse af skoleledere samt pædagogiske og faglige ledere…

Social og sundhed

Vores erfaring fra sekundær og primær sektor, på hospital med ledende overlæger og sygeplejersker og på plejecentre, med rehabilitering….

spørgsmål?

Udfyld formularen 

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.