Rekruttering

Rekruttering

​Vi hjælper dig med den fulde rekrutteringsproces af;

 • Nye profiler
 • Nøglemedarbejdere
 • Kandidater
 • Topkandidater
 • Ledere til din organisation.

Vores proces

 • Udarbejdelse af job-og personprofil. I udarbejdelsen indgår beskrivelse af jobkrav og analyse af personlige og faglige kompetencer.
 • Search og jobannoncering
 • Indledende Interviews og test
 • Præsentation af kandidater
 • Udvælgelse
 • Første samtalerunde
 • Referencer
 • Anden samtalerunde – evt. med case
 • Afrunding af kandidater der ikke tilbydes jobbet
 • Ansættelse

Et partnerskab

Vi har mange års erfaring i rekrutteringer på både strategisk, taktisk og operationelt niveau. Vi ligger naturligt til os at være omhyggelige – derfor er det afgørende at forstå organisationens styrker og udfordringer når vi indleder et samarbejde, der skal blive til en succesfuld ansættelse. (4-6 uger præsenteres for kandidaterne).

Kendskab og viden om kandidaterne

De kandidater vi henvender os til, er typisk i arbejde. Det er ofte forbundet med store overvejelser at skifte job og vi henvender os seriøst til kandidaterne. Vi er løbende i dialog med dygtige kandidater og opsøger aktivt de rette gennem omfattende search-arbejde. Et grundigt arbejde der tager tid, som I sparer – vi kontakter, motiverer og håndterer kandidaterne og I præsenteres for kvalificerede profiler.

Vurdering og helhedsindtryk

Det gode match kræver et fuldstændigt beslutningsgrundlag når en afgørelse om ansættelse skal træffes. På baggrund af indledende interviews, testværktøjer samt cases minimeres risikoen for fejlansættelse. Alle konsulenter er certificeret i brugen af analyseværktøjer der anvendes som elementer i vurderingen af kandidaten. Yderligere afdækkes kandidatens motivation og faglighed ved en unik sammensat case der præsenteres ved gennemførsel af 2. samtale. Ikke mindst indhenter vi referencer på alle kandidater.

Kandidater der ikke tilbydes stillingen, modtager brugbar feedback på deres præstation fra den tilknyttede konsulent.

At ansætte en ny leder eller medarbejder er en investering. I forbindelse med vores rekrutteringer kan vi tilbyde et onboardingforløbder hjælper virksomheden og den nyansatte godt ind jobbet.

Der ydes garanti på ansættelser og vi genplacerer uden ekstra beregning hvis ansættelsesforholdet afbrydes indenfor den givne garantiperiode. * se vilkår.

Har I behov for hjælp til dele af processen?

Vi hjælper jer hvor behovet er og hjælper gerne med en tilpasset løsning der matcher jeres behov.

SEARCH & SELECT

Vi hjælper med at finde og udvælge egnede kandidater gennem annoncering og search.

De typiske stillinger vi hjælper med at finde, er Top- og mellemledere, specialister, medarbejdere.

I andre tilfælde hjælper vi en kunde, der bare ikke har kapacitet i organisationen til at sikre, at der afsat tilstrækkeligt med ressourcer, til at gennemføre et ordentligt forløb for alle parter i processen.

Vores proces

 • Opstartsmøde med udarbejdelse af job-og personprofil
 • Annoncering og annonceudarbejdelse
 • Search
 • Screening af ansøgninger og håndtering af afslag
 • Personlige interviews med relevante kandidater
 • Test og referencer
 • Præsentation af kandidater for kunde

Select

Select kan være en løsning, hvis I mangler ekspertise og ressourcer til at håndtere et større ansøgerfelt.

Alle vores konsulenter er certificeret i brugen af analyseværktøjer og tests og derved minimeres risikoen for fejlansættelse, som vi bruger som elementer i vurderingen af kandidaten.

Select kan være en hjælp når I forventer nok ansøgere gennem annoncering.

Vores proces

 • Annonceudarbejdelse – annoncering til kostpris
 • Database-search
 • Håndtering af ansøgninger
 • Vi foretager indledende interviews med udvalgte kandidater
 • Test af udvalgte kandidater og præsentation af kandidater for kunde
 • Håndtering af afslag
 • Ingen garanti

OUTPLACEMENT – GENPLACERING ​

CareMatch bistår virksomheder, der på grund af omorganisering eller nedskæringer vil give medarbejdere, der forlader dem, støtte i at finde en ny arbejdsgiver eller rådgivning om deres fremtidige karrieremuligheder.

Vores programmer sikrer, at ledelsen og medarbejdere kan have tillid til, at kolleger, der vil fortsætte sin karriere uden for virksomheden, får professionel hjælp.

Forskellighed

Vi er forskellige som karrieremennesker. Vi er i forskellige faser i livet, har forskellige ambitioner og forskellige personlighedstyper.

Desuden er vi forskellige, når det kommer til, hvad vi foretrækker af ansvar og pligter. Derfor er vores programmer skræddersyede til den enkelte, og baseret på, hvad den enkeltes behov er.

Nogle har en klar idé om, hvad det næste skridt i karrieren skal være. Andre er mere søgende med et ønske om at vende sin karriere i andre retninger. Mange ønsker at slå deres karriere i retning af andre arbejds- og ansvarsområder. Andre vil have et job, af personlige eller familiære faktorer, der er mere i overensstemmelse med den nuværende situation.

Vi er en aktiv samtalepartner, som faciliterer frem mod et bestemt mål. For hver kandidat definerer vi både et samarbejde og en særskilt jobsøgningsstrategi.

Jobsøgningsprocessen

Vores erfaring er, at de fleste kun har lidt erfaring med at præsentere sig selv og deres evner til potentielle arbejdsgivere.

Det er derfor vigtigt at forbedre den enkeltes ekspertise på dette område for at øge personens jobsøgningsfærdigheder. Et centralt element i programmet er at bevidstgøre kandidaten om, hvordan man bedst positionerer sig i jobsøgningsprocessen, og hvilke teknikker de skal bruge til at øge deres chancer for at komme i betragtning hos en potentiel, ny arbejdsgiver.

Som rådgiver har CareMatch 15 års erfaring med outplacement, karrierevejledning og rekruttering. Vi har haft over 100 kandidater gennem vores programmer og mere end 96% af disse er kommet ud i et nyt job inden for 6 måneder.

Hver kandidat får en personlig rådgiver i hele perioden.

Eksempler:

Mål og værdier

Jobsamtalen, teknik og samtaletræning

Udvælgelse af potentielle virksomheder

Professionel jobsparring & karriererådgivning

Karrierecheck af din nuværende platform

Jobbanker samt kontakt til relevante headhuntere og rekrutteringsbureauer

Sikring af fremtidig karrierevej i forbindelse med jobskifte

Styr på kompetencerne – Kompetencecheck

Udarbejdelse af såvel opfordrede som uopfordrede ansøgninger

NEW PLACEMENT – KARRIERERÅDGIVNING

EKSPERTER I KARRIERE- OG LEDERRÅDGIVNING, TESTFORLØB OG COACHING

CareMatch hjælper med med professionel rådgivning og giver konkrete værktøjer, som kan hjælpe videre i karrieren. Herunder et skærpet indblik i egne egenskaber og udviklingsområder gennem:

 • Personlig karriererådgivning
 • Personlighedstest
 • Netværk og sociale medier

Vi tilpasser forløbet til ønsker og behov. Du får en personlig coach, som følger hele processen.

Værktøjskassen til Individuelt rådgivnings forløb indeholder bl.a. – men ikke udtømmende:

Personlig dag-til-dag coaching, sparring og rådgivning på møder, online, telefon og mail. Afklaring af kompetencer, mål og værdier samt fokus på succeser og passioner. Kandidat indgår i aktiv rekruttering. Personlighedsanalyse. Afdækning og udbygning af kandidatens personlige netværk. Træning af forberedelse og gennemførelse af jobsamtaler – herunder udarbejdelse af vores SamtaleKompas™. Udarbejdelse af nødvendige materialer – typisk ansøgning og CV.

Resultater

Via vores individuelle outplacement forløb, får 9 ud af 10 medarbejdere nyt job inden for en periode på 6 måneder. Samtidigt viser tilfredsheden, at mere end 96 % er “meget tilfredse” eller “tilfredse” med vores rådgivning og coaching.

TEAMPROFILERING

OPNÅ ET VELFUNGERENDE TEAM

Det er essentielt, at alle teammedlemmer accepterer og forstår hinandens forskelligheder. Velfungerende teams har betydning for teamets levetid, produktivitet og succes, og det er derfor lederens ansvar at være opmærksom på potentielle eller reelle problemer i et team og handle på dem.

CareMatch anerkender at det er svært at ændre på vaner og mønstre. Så vi arbejder i høj grad med implementering. Det kræver, at de nye måder at arbejde på og tænke på, bliver øvet så mange gange, at de til sidst bliver integreret i jeres handlemåder. Derfor er det heller aldrig nok ’bare’ at afholde en workshop eller lave analyser, der sætter fokus på udfordringer i et givent team. Uden den rette opfølgning kan det være spildt.

Simpelt sat op kan man sige, at der er fire stadier, man skal fokusere på, for at et team skal gå fra ikke-fungerende til velfungerende:

 • Forberedelse
 • Workshops og analyser
 • Implementering af tiltag og forandringsprocesser
 • Opfølgning

PREBOARDING

i forbindelse med rekruttering

Kernen i en preboarding-proces er, at CareMatch koordinerer en rekrutteringsproces med en analyse af og en udviklingsproces for den organisation, som der rekrutteres ind i. Hvis der eksempelvis rekrutteres en afdelingsleder, er det vigtigt at kende de personer, som vedkommende bliver ansvarlig for, og vigtigt at skabe en udviklingsproces for dem, der passer til, hvad virksomheden har som formål med både rekrutteringen og den samlede organisation.

Det siger kunderne:

Så har jeg været til jobsamtale - så må vi se om der var bedre kvalificerede kandidater. Jeg tror ikke det kunne have gået signifikant anderledes til samtalen - så jeg har rimelig ro i maven ift. den part. Tak for din grundighed og for dit fokus på, at jeg skulle være tryg i processen. Du er mit første møde med en konsulent fra jeres verden - og jeg er, uanset resultatet af i dag, glad for at det var dig der tog mig med. Hvem ved - måske kommer vi til at krydse veje igen en dag. Tak for samarbejdet.

Vi lytter til jer

– og tager udgangspunkt i jeres behov.
Det koster kun en kop kaffe at blive klogere på, hvad vi kan hjælpe dig med.

spørgsmål?

Udfyld formularen 

Siden 2006 har vi løst mere end 3500 rekruttering- og rådgivningsopgaver inden for skole og pædagogik - social og sundhed.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.